Xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày đăng: 01-11-2019

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2019

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Tâm Châu

Ngày đăng: 29-10-2019

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Tâm Cha

Kết luận thanh tra Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng

Ngày đăng: 15-08-2019

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng

Kết luận thanh tra Quảng Thái

Ngày đăng: 25-07-2019

Kết luận thanh tra về ATTP tại Công ty TNHH Quảng Thái

Kết luận thanh tra Liên Hoa

Ngày đăng: 05-06-2019

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Liên Hoa

Triển khai Kế hoạch thanh tra số 744/KH-BYT

Ngày đăng: 11-08-2014

Triển khai Kế hoạch thanh tra số 744/KH-BYT ngày 14/7/2014

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày đăng: 11-03-2014

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Nội dung tập huấn thanh tra

Ngày đăng: 11-03-2014

Nội dung tập huấn thanh tra!!!

Thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Nguyên đán năm 2014 tại Khánh Hòa và Bình Thuận

Ngày đăng: 04-01-2014

Từ ngày 24 đến ngày 27/12/2013, Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành ATTP số 2 theo Quyết định số 5064/QĐ-BYT của Bộ Y tế đã tiến hành thanh tra, kiểm tại Khánh Hòa, Bình Thuận.