Quản lý ATTP › Xem chi tiết

Kết luận thanh tra Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng

Ngày đăng: 15-08-2019

Thực hiện Quyết định thanh tra số 64/QĐ-VSTP ngày 03/7/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng, từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng

Tải bản kết luận tại đây

Tin cũ hơn