Quản lý ATTP › Xem chi tiết

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Kim Tâm An

Ngày đăng: 27-08-2020

Thực hiện Quyết định thanh tra số 49/QĐ-VSTP ngày 29/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Kim Tâm An, từ ngày 31/7/2020 đến ngày 06/8/2020 Đoàn thanh tra đã tiến hành làm việc tại Công ty TNHH Kim Tâm An (MSDN: 5801188881).

Sau đây là kết luận thanh tra

Tải bản kết luận tại đây

Tin cũ hơn