Quản lý ATTP › Xem chi tiết

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Tâm Châu

Ngày đăng: 29-10-2019

 

Thực hiện Quyết định thanh tra số 92/QĐ-VSTP ngày 27/9/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Tâm Châu, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Tâm Châu (MSDN: 5800234888).

Tải bản kết luận tại đây

Tin cũ hơn