Quản lý ATTP › Xem chi tiết

Kết luận thanh tra Liên Hoa

Ngày đăng: 05-06-2019

Thực hiện Quyết định thanh tra số 40/QĐ-VSTP ngày 17/5/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Liên Hoa, từ ngày 22/5/2019 đến ngày 23/5/2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Liên Hoa

Nội dung kết luận tại văn bản đính kèm

Tin cũ hơn