Quản lý ATTP › Xem chi tiết

Kết luận thanh tra Quảng Thái

Ngày đăng: 25-07-2019

Thực hiện Quyết định thanh tra số 50/QĐ-VSTP ngày 07/6/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Quảng Thái, từ ngày 24/6/2019 đến ngày 28/6/2019 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Quảng Thái

Tải nội dung Kết luận tại đây

Tin cũ hơn