Quản lý ATTP › Xem chi tiết

Triển khai Kế hoạch thanh tra số 744/KH-BYT

Ngày đăng: 11-08-2014

Thực hiện Kế hoạch số 744/KH-BYT ngày 14/7/2014 của Bộ Y tế về việc “Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm các sản phẩm thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm 6 tháng cuối năm 2014”;

Để việc triển khai đợt thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng (ATVSTP) kính gửi Phòng Y tế các huyện, thành phố bản Kế hoạch số 744/KH-BYT nói trên và các mẫu văn bản sử dụng cho đợt thanh tra, kiểm tra, báo cáo kết quả bao gồm:

  1. Mẫu biên bản thanh tra, kiểm tra;
  2. Mẫu báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra;
  3. Mẫu tổng hợp số liệu về kết quả thanh tra, kiểm tra;
  4. Mẫu báo cáo công tác QLNN đối với TPCN, PGTP tại địa phương.

 Kính đề nghị các địa phương sử dụng biểu mẫu như đã nêu để đảm bảo tính thống nhất trong việc triển khai và báo cáo kết quả.

Chi cục ATVSTP kính đề nghị Phòng Y tế các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định tại bản kế hoạch và các biểu mẫu đã nêu gửi về Chi cục ATVSTP (bằng đường công văn và mail về địa chỉ ttraattplamdong@gmail.com) trước ngày 30/11/2014 để tổng hợp, báo cáo Cục ATTP.

Tải mẫu văn bản tại đây :  1  2  3  4  5  6  

 

 Phòng Thanh Tra

Tin cũ hơn