Quản lý ATTP › Xem chi tiết

Xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày đăng: 01-11-2019

Trong năm 2019, Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP được thực hiện nghiêm túc. Các trường hợp có vi phạm đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đây là danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trong năm 2019 (Số liệu được cập nhật đến ngày 01/11/2019)

STT

TÊN CƠ SỞ VI PHẠM

NGÀY LẬP BIÊN BẢN

 

ĐƠN VỊ LẬP BIÊN BẢN

HÀNH VI VI PHẠM

SỐ QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

NGÀY RA QUYẾT ĐỊNH

HÌNH THỨC XỬ PHẠT CHÍNH, BỔ SUNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

1

Cơm niêu Như Ngọc - Công ty TNHH Hải Phúc Hân

18/4/2019

Chi cục ATVSTP

Kiểm thực 3 bước không đúng quy định.

28/QĐ-VSTP

19/4/2019

Phạt tiền: 8.000.000 đồng

2

HKD Phạm Thị An (nhà hàng Thung lũng cá)

07/5/2019

Chi cục ATVSTP

- Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.
- Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

35/QĐ-VSTP

07/5/2019

Phạt tiền: 8.000.000 đồng

3

Nhà hàng Đà Lạt xưa - Công ty TNHH Dịch vụ - Văn hoá- Ẩm thực Thảo Trí

17/5/2019

Chi cục ATVSTP

- Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.
- Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

41/QĐ-VSTP

21/5/2019

Phạt tiền: 25.000.000 đồng; Đình chỉ hoạt động 02 tháng.


4

HKD Lý Thị Lành (CSSX Thế giới nước)

09/5/2019
24/5/2019

Chi cục ATVSTP

- Khu vực chiết rót nước uống đóng chai không kín; hệ thống diệt khuẩn không khí không hoạt động.
- Sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với mức quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước uống đóng chai.
- Buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

36/QĐ-VSTP
46/QĐ-VSTP

13/5/2019

27/5/2019

Phạt tiền: 42.080.000 đồng; Đình chỉ SX 02 tháng.

5

CSSX NUĐC Song Quân - HKD Lê Văn Chung

24/5/2019

 

Chi cục ATVSTP

- Sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với mức quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia nước uống đóng chai.
- Buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

45/QĐ-VSTP

27/5/2019

Phạt tiền: 37.100.000 đồng; Đình chỉ SX 02 tháng.


6

HKD Hoàng Vy

17/5/2019

Chi cục ATVSTP

- Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đáp ứng kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.
- Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn

39/QĐ-VSTP

17/5/2019

Phạt tiền: 8.000.000 đồng

7

HKD Pang Ting Mút

18/6/2019

Chi cục ATVSTP

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

56/QĐ-VSTP

18/6/2019

Phạt tiền: 4.000.000 đồng

8

Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Sương Mai

19/6/2019

Chi cục ATVSTP

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

57/QĐ-VSTP

21/6/2019

Phạt tiền: 8.000.000 đồng

9

Công ty TNHH Phố Núi - NHKS King's

15/6/2019

Chi cục ATVSTP

Sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng. (giá trị sản phẩm: 2.205.000 đồng)

55/QĐ-VSTP

17/6/2019

Phạt tiền: 6.615.000 đồng. Buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm

10

Chi nhánh Madaguôi -  Công ty cổ phần kinh doanh vận thông Mart

27/8/2019

Chi cục ATVSTP

- Chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh.
- Nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại.

85/QĐ-VSTP

30/8/2019

Phạt tiền: 8.000.000 đồng

Tin cũ hơn