Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày đăng: 03-01-2021

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021

xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 08-09-2020

xử lý sản phẩm pate Minh Chay không đảm bảo ATTP

Công văn 2063 của Sở Y tế

Ngày đăng: 27-08-2020

Tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2020

Quyết định phân cấp quản lý về ATTP (QĐ số 26)

Ngày đăng: 27-08-2020

Quy định phân cấp quản lý cơ sở về ATTP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho các ngành

hướng dẫn đảm bảo ATTP mùa Covid

Ngày đăng: 27-08-2020

hướng dẫn công tác đảm bảo ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong mùa covid -19

Thông báo của phòng đăng ký và chứng nhận sản phẩm

Ngày đăng: 01-04-2020

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.