Tin tức › Tin nổi bật

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày đăng: 03-01-2021

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021

xử lý khẩn cấp các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày đăng: 08-09-2020

xử lý sản phẩm pate Minh Chay không đảm bảo ATTP

Quyết định phân cấp quản lý về ATTP (QĐ số 26)

Ngày đăng: 27-08-2020

Quy định phân cấp quản lý cơ sở về ATTP trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho các ngành

Thông báo của phòng đăng ký và chứng nhận sản phẩm

Ngày đăng: 01-04-2020

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.