STT Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Download
1 55/2010/QH12 17-06-2010 Luật An Toàn Thực Phẩm Tải về
2 15/NĐ-CP 02-02-2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Tải về
3 155/NĐ-CP 12-11-2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ Y TẾ Tải về
4 26/QĐ-UBND 28-04-2020 phân cấp quản lý nhà nước về ATTP Tải về
5 98/2020/ND-CP 20-08-2020 XPVPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tải về
6 25/2019/TT-BYT 30-08-2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ Tải về