Quản lý ATTP › Thanh Kiểm Tra

Tin xử phạt vi phạm hành chính năm 2020

Ngày đăng: 25-12-2020

Tin xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2020 của Chi cục An toàn ệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Kim Tâm An

Ngày đăng: 27-08-2020

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Kim Tâm An

Tin xử phạt vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Ngày đăng: 27-08-2020

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thuộc quản lý của ngành y tế tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2020

Xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2019

Ngày đăng: 01-11-2019

Kết quả xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm năm 2019

Kết luận thanh tra Công ty TNHH Tâm Châu

Ngày đăng: 29-10-2019

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Tâm Cha

Kết luận thanh tra Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng

Ngày đăng: 15-08-2019

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng

Kết luận thanh tra Quảng Thái

Ngày đăng: 25-07-2019

Kết luận thanh tra về ATTP tại Công ty TNHH Quảng Thái

Kết luận thanh tra Liên Hoa

Ngày đăng: 05-06-2019

Kết luận thanh tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Liên Hoa

Triển khai Kế hoạch thanh tra số 744/KH-BYT

Ngày đăng: 11-08-2014

Triển khai Kế hoạch thanh tra số 744/KH-BYT ngày 14/7/2014

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày đăng: 11-03-2014

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia