Các bước thực hiện đăng ký tập huấn:

  • Download form đăng ký tại link sau: Form đăng ký
  • Điền các thông tin trong văn bản đính kèm ở trên và email về địa chỉ: Chi cục ATVSTP Lâm Đồng
  • Nhập các thông tin cần thiết vào form trên giao diện web dưới đây và bấm nút 'Đăng ký'