• :
  • :
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023- 2028! "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"