• :
  • :
Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ***** Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật ***** Đẩy mạnh truyền thông chính sách góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi pháp luật ***** Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế ***** Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2025

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐU, ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Sở Y tế về việc Tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2022 – 2025, Công văn  số 70-CV/ĐU ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Sở Y tế Lâm Đồng về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022-2025 và Kế hoạch số 07-KH/CB ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về việc Tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2025,

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022- 2025. Đại hội đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Bùi Văn Độ, Bí thư chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP đã tái đắc cử Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Minh Tuyết, Phó Chi cục trưởng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 


Website liên kết
ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 40
Năm 2023 : 1.334