Nhằm tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Chi cục) phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất thông điệp tuyên truyền về đảm bảo an ...